Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Člani koordinacijskega odbora

dr. Katarina Keber

Predsednica koordinacijskega odbora
Sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 212
E-naslov: katarina.keber@zrc-sazu.si

dr. Katarina Šter

Sodelavka Muzikološkega inštituta ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 217
E-naslov: katarina@zrc-sazu.si

dr. Luka Vidmar

Predsednik koordinacijskega odbora
Sodelavec Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 299
E-naslov: luka.vidmar@zrc-sazu.si

dr. Mojca Žagar Karer

Sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 223
E-naslov: mojca.zagar@zrc-sazu.si

Člani svetovalnega koordinacijskega odbora

dr. Maja Godina Golija

Sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 282
E-naslov: maja.godina-golija@uni-mb.si

dr. Metoda Kokole

Predstojnica Muzikološkega inštituta ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 196
E-naslov: metoda.kokole@zrc-sazu.si

dr. Marina Lukšič Hacin

Predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 486
E-naslov: luksic@zrc-sazu.si

mag. Aleš Pogačnik

Vodja in glavni urednik Založbe ZRC

Telefon: 01 4706 454
E-naslov: zalozba@zrc-sazu.si

dr. Petra Svoljšak

Predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 202
E-naslov: petrasv@zrc-sazu.si