Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Vabilo na naslednje predavanje

HISTORIČNI SEMINAR

Znanstvenoraziskovalnega centra

Slovenske akademije znanosti in umetnosti



vabi na predavanje



Iz imperija v imperije: kontinuitete in diskontinuitete v letu 1918

Nacionalni narativi pripovedujejo zgodbo o tem, kako je ob koncu prve svetovne vojne na pogorišču starega režima nastal krasni novi svet modernih nacionalnih držav, utemeljenih na pravici narodov do samoodločbe. Vendar pa so začeli v zadnjem času zgodovinarke in zgodovinarji leto 1918 interpretirati na zelo drugačen način. Ob diskontinuitetah tako vse bolj opozarjajo tudi na številne kontinuitete med habsburško monarhijo in državami naslednicami. Predavanje bo obravnavalo nekaj tovrstnih kontinuitet in poskusilo odgovoriti na vprašanje, kakšne spremembe je v življenja običajnih ljudi prinesel propad habsburškega imperija.



Predaval bo



prof. dr. Pieter Judson

Pieter Judson (1956) je ameriški zgodovinar in profesor na Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI) v Firencah. Objavil je številna dela o zgodovini habsburške monarhije, med njimi Exclusive Revolutionaries: Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire 1848–1914 (1996) in Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria (2006). Njegova zadnja knjiga, The Habsburg Empire (2016), je sodoben pregled zgodovine habsburške monarhije. Doživela je širok odmev v strokovni in laični javnosti ter bila doslej prevedena v sedem jezikov – pred nekaj tedni je izšel tudi slovenski prevod.

 


Predavanje bo


v ponedeljek, 3. junija 2019, ob 11. uri

v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, pritličje.


Predavanje bo v angleškem jeziku.


Vljudno vabljeni!

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.