Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Vabilo na naslednje predavanje

HISTORIČNI SEMINAR
Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti


vabi na predavanje


Pripovedno izročilo in kolektivni spomin
Pripovedno izročilo lahko prispeva k določanju in ohranjanju pripadnosti skupnosti in s tem k definiranju identitet. Ena izmed oblik, ki so del identitetnih procesov in oblikovanja lokalnih pripadnosti, je kolektivni spomin, ki se ohranja skozi različne pripovedne forme. Takšne zgodbe in pripovedi so močno povezane s pokrajino, v kateri skupnost prebiva. Krajina je lahko skladišče, prostor za odlaganje spominov in pripovedi, skozi katere se gradi identiteta tako skupnosti kot tudi posameznikov. Predavanje bo predstavilo vlogo pripovednega izročila pri ustvarjanju lokalnih identitet, kakor se kaže v gradivu, zbranem v zgornjem Obsotelju.

Predavala bo

dr. Katarina Šrimpf Vendramin
Dr. Katarina Šrimpf Vendramin je leta 2010 diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Leta 2015 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. Posveča se predvsem raziskavam slovstvene folklore, še posebej v povezavi z identitetami, percepcijami Drugega in humorjem.


Predavanje bo
v četrtek, 23. februarja 2017, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.


Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.