Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Vabilo na naslednje predavanje

HISTORIČNI SEMINAR
Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti


vabi na predavanje


Gledališka dejavnost jezuitov v Ljubljani v letih 1597–1773
Jezuitsko gledališče je bilo vseevropski fenomen. Njegovo izhodišče sta bili jezuitska izobraževalna in pastoralna dejavnost. Gledališka dejavnost jezuitov v slovenskih zgodovinskih deželah je sledila splošnim evropskim težnjam; bila je vmesni člen med gledališkimi predstavami v protestantski stanovski šoli ter poznejšimi gostovanji nemških in italijanskih gledaliških skupin na naših tleh. Vzpostavila je prvi neposredni stik s sodobnim evropskim baročnim gledališčem, predstavlja pa prvo pravo ter urejeno gledališče na Slovenskem, o katerem so se nam ohranili zanesljivi arhivski viri. Ker je jezuitsko gledališče v Ljubljani delovalo tako rekoč ves čas obstoja kolegija (dobrih sto sedemdeset let) in ker so bile njegove predstave redne, je pomembno pripomoglo k razvoju deželne gledališke in splošne kulture. Predavanje bo orisalo gledališko dejavnost ljubljanskih jezuitov in predstavilo ohranjene vire, ki so bili odkriti med raziskavami podoktorskega projekta Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst.


Predavala bo


dr. Monika Deželak Trojar
Monika Deželak Trojar je leta 2007 diplomirala na Oddelku za zgodovino in Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Oktobra 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru doktorirala s temo Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) v luči arhivskih virov, njegovega zgodovinskega in retoričnega opusa. V središču njenega zanimanja sta slovensko slovstvo 17. in zgodnjega 18. stoletja ter zgodovinopisje 17. stoletja. Od marca 2018 v okviru podoktorskega projekta Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst raziskuje jezuitsko gledališko dejavnost v Ljubljani ter v sosednjih jezuitskih kolegijih ter njen pomen za nadaljnji razvoj gledališča na Slovenskem.


Predavanje bo

v sredo, 7. oktobra 2020, ob 11. uri
v Atriju ZRC, Novi trg 2.

Obiskovalce prosimo, da nosijo zaščitne maske.


Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.