Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Napovednik

29. september 2016 - prof. dr. Mary Allen Johnson (Državna univerza v Ohiu, ZDA): Kontekstualizacija Kopitarjeve zbirke slovanskih kodeksov: vpliv zbirke in posameznih kodeksov              


12. oktober 2016 - doc. dr. Johannes Seidl (Arhiv Univerze na Dunaju, Avstrija): Ustanovitev z raznovrstnimi težavami: prvo stoletje Univerze na Dunaju              


17. november 2016 - izr. prof. dr. Andrej Mihevc, mag. Stane Okoliš in izr. prof. dr. Anton Velušček (ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, Slovenski šolski muzej, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo): Krimska jama  

8. december 2016 - dr. Iva Milovan Delić (Sveučilište Jurja Dobrile v Pulju, Hrvaška): Španska gripa v Pulju 1918-1919

2017

1. februar 2017 - dr. Tanja Martelanc: Kapucinska umetnost na Slovenskem: arhiterktura, kiparstvo in slikarstvo kapucinskega reda v 17. in 18. stoletju


9. februar 2017 - doc. dr. Urška Bratož (Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru): Začetki zdravstvene skrbi za delavce v Kopru v drugi polovici 19. stoletja  

23. februar 2017 - dr. Katarina Šrimpf Vendramin (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje): Pripovedno izročilo in kolektivni spomin 

5. april 2017 - dr. Ulf Brunnbauer
(Univerza v Regensburgu): Emigranti, posredniki in država v Jugovzhodni Evropi pred letom 1914 


12. april 2017 - dr. Peter Vodopivec (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana): "Dolgo trajanje" slovenske politične kulture (O slovenski politični kulturi v Habsburški monarhiji in prvi Jugoslaviji)   PREDAVANJE ODPADE!

20. april 2017 - dr. Marlena Plavšić
(Sveučilište Jurja Dobrile v Pulju): Duševno zdravje in bolezni v zgodovinski perspektivi
  

16. maj 2017 - dr. Georg Vogeler
(Univerza v Gradcu):
Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov
  


19. maj 2017 - dr. Gabor Sonkoly
(Univerza Eötvös Loránd, Budimpešta):
Oblikovanje kulturne dediščine v Srednji Evropi 

24. maj 2017 - dr. Juan Carlos Radovich
(Univerza v Buenos Airesu, Argentina): Etnična gibanja Indijancev Mapuche v Argentini: od etničnega prebujenja do etnonacionalizma med preseljevanjem z dežele v mesta   


7. junij 2017 - dr. Marija Wakounig (Univerza na Dunaju): Dinastije (1500-2000)