Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Napovednik

2017 / 2018


26. oktober 2017 - dr. Aleš Maver
(Univerza v Mariboru): Dolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino
  


7. november 2017 - dr. Celeste McNamara (Warwick University, Velika Britanija): Shizma v "stato da mar": padovanski škof in misijoni na Balkanu

10. november 2017 - dr. Aleksandar Takovski (Jugovzhodnoevropska univerza, Tetovo-Skopje): Politika junakov in zlikovcev v času in prostoru


24. januar 2018 - dr. Klemen Grabnar (Muzikološki inštitut, ZRC SAZU): "Dominus conservet episcopum nostrum Thomam": škof Hren in glasba protireformacije


28. februar 2018 - dr. Vanja Kočevar (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU): Od rokosega k rokoljubu - kranjske dedne poklonitve od Friderika III. do Karla VI. (1444-1728): prispevek k zgodovini ceremoniala na Slovenskem


8. marec 2018 - dr. Andrej Studen (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana): Lakota na Notranjskem s posebnim ozirom na okraj Senožeče leta 1865


19. april 2018 - dr. Elisabeth Schober (Univerza v Oslu): Sestavljanje in razstavljanje življenjskega cikla kontejnerskih ladij. Globalne etnografske raziskave življenj pomorskih delavcev


14. junij 2018 - dr. Erka Caro (Univerza v Tirani): Migration Challenges in Western Balkans: A Case Study from Albania