Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

e-Publications - articles

HS 9 - Uvodnik

HS 9 - Introduction

HS 9 - Dejan Zadravec: Plemstvo v župnijskih matičnih knjigah na območju med Savo, Sotlo in Savinjo do leta 1770

HS 9 - Mojca Horvat: Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru

HS 9 - Daša Koprivec: Podoba aleksandrinke dojilje

HS 9 - Gašper Cerkovnik: Produkcija in vpliv lesoreznih knjižnih ilustracij iz kroga Albrechta Dürerja

HS 9 - Katarina Šter: Gregorijanski koral in njegova izvedba: zapis in zven responzorija Egredietur virga v srednjeveških žičkih antifonarjih

HS 9 - Alexis Bennett: The Ghost of Early Music in Walton’s Hamlet

HS 9 - Miha Seručnik: Accessove podatkovne zbirkekot zgodovinarjevo orodje

HS 8 - Predgovor

HS 8 - Foreword

HS 8 - Gregor Pobežin: Prostor in čas pri Polibiju: Nekaj opažanj o časovno-prostorskih razmerjih ob branju odlomka o »vojni brez premirja« (Pol. 1.66–1.88)

HS 8 - Matej Hriberšek: Drobci o Pliniju (Crusta Pliniana)

HS 8 - Bernard Bourdin: La doctrine du droit divin des rois et des deux royaumes de Jacques VI d’Écosse - Ier d’Angleterre au service de la légitimité du pouvoir royal

HS 8 - Janja Žitnik Serafin: Nove potrditve starih pogledov: Louis Adamič

HS 8 - Hubert Bergmann: Slovensko v Slovarju bavarskih narečij v Avstriji (WBÖ) in v njegovem arhivu

HS 8 - Armanda Hysa: Ethnography in Communist Albania: Nationalist Discourse and Relations with History

HS 8 - Matej Accetto: Sodstvo in medetnični odnosi v nekdanji Jugoslaviji

HS 8 - Carool Kersten: Against the Grain: Rethinking Islam in an Inhospitable World

HS 7 - Uvodnik

HS 7 - Editorial

HS 7 - Andrej Nared: Začetki kranjskega prelatskega stanu

HS 7 - Glen Covert: The Habsburg Most Illustrious Order of the Golden Fleece: Its potential relevance on modern culture in the European Union

HS 7 - Liza Debevec: Islam in vsakdanje življenje mladih moških v urbanem Burkina Fasu

HS 7 - Aída Nadi Gambetta Chuk: Vlady Kociancich in umišljena domišljija

HS 7 - Francka Premk: Po sledeh še malo znanega Trubarja

HS 6 - Annamaria Lesigang-Bruckmüller: Še nekaj o Gladičevem galiciniju

HS 6 - Prue Chamberlayne: Comparing cases and policy relevance: squeezing the juice from biographical methods

HS 6 - Hrvoje Petrić: Što je povijest okoliša?

HS 6 - Bojan Godeša: Dileme glede državnopravnega položaja Slovenije med drugo svetovno vojno

HS 6 - Pavlina Bobič: »Bog na naši strani«: Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna

HS 6 - Boris Golec: Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

HS 6 - Gordan Ravančić: Direktni učinci Crne smrti u Dubrovniku 1348. godine

HS 6 - Neva Makuc: Kaj imata skupnega Dante Alighieri in slovensko ozemlje?

HS 6 - Mojca Kovačič: Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku