Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

ARCHIVE - List of Past Lectures

AuthorTitleDate
Eleanor Selfridge-FieldMuseData in Themefinder: računalniški podatkovni zbirki za glasbene (muzikološke) raziskave19/09/2000
Dorothea SchröderBenjamin Britten – operni skladatelj 20. Stoletja25/09/2000
Maja MilčinskiRatio med Evropo in Azijo10/10/2000
Will C. van den HoonaardEtika kvalitativnega raziskovanja08/11/2000
Andrej MitrovićFrancosko-nemški vpliv in meščanska družba Srbije do 2. svetovne vojne23/11/2000
Martina PikoEtnološko delo pri Slovencih na Koroškem13/12/2000
Irena ŠumiKanalska dolina, Italija: k Kanalska dolina, Italija: k problemu identitetnih politik med Slovenci11/01/2001
Jean BessiereKako reformirati paradigmo primerjalne književnosti v dobi globalizacije (v sodelovanju s Slovenskim društvom za primerjalno književnost)16/02/2001
Šaćir FilandraBosna - zloraba zgodovine28/02/2001
Stanley BoormanOb petstoletnici prvih glasbenih tiskov: zgodovina mecenstva in glasbenega okusa v začetku 16. stoletja - v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo, FF Univerze v Ljubljani08/03/2001
Martina RepincPrikaz etnološkega dela na Tržaškem22/03/2001
Marjut AntonnenFinci na Švedskem19/04/2001
Eva ZöllnerAngleški oratorij po Händlu v letih 1760-178424/04/2001
Igor GrdinaKulturna zgodovina na Slovenskem08/05/2001
Lars-Olof AhlbergOd Leibniza do Kanta: začetki moderne estetike14/05/2001
Sara F. Metthews-GriecoZapisano s telesom: evropske knjige emblemov, moralizirano telo in kodifikacija vizualnega jezika v 16. in 17. Stoletju28/05/2001
Allen J. GriecoSocialne razlike in hrana v renesansi: Paolo Santonino in njegov Potopis iz let 1485-148728/05/2001
Jean-Marc ChouvelIannis Xenakis in francoska glasba: nerazumljena povezanost?08/10/2001
Gao JianpingUsoda estetike na Kitajskem v zadnjih dveh desetletjih29/10/2001
Meng FanhuaDve razsežnosti sedanje kitajske množične kulture29/10/2001
Vera Kržišnik-Bukić, Iljas Hadžibegović in Svetlana BajićSlovenci v Bosni in Hercegovini (okrogla miza)15/11/2001
Josip LisacProučevanje kajkavščine in Jakob Rigler26/11/2001
Karin KneisslVzhod je Vzhod. Zahod je Zahod: od nesporazuma do odkritega spora07/12/2001
Primož SimonitiLatinska lirika srednjega veka18/12/2001
Milan NosićJosip Završnik - jezikoslovec slovenskega rodu08/01/2002
Miran ŠpeličVidiki uboštva med prvimi puščavniki v Egiptu12/02/2002
Marjan DrnovšekIzseljevanje: rak rana slovenskega naroda26/02/2002
Boris GolecMedetnična in medjezikovna razmerja v slovenskih mestih zgodnjega novega veka07/03/2002
Michael MalkiewiczClaudio Monteverdi in ples: viri, vidiki in izvajalna praksa04/04/2002
Marija Kozar-MukičEtnološko raziskovanje Slovencev na Madžarskem08/04/2002
Neven BudakLiturgični spomin zgodnjega srednjega veka na Hrvaškem25/04/2002
Wolfgang ViereckEvropski lingvistični atlas in vpogled v kulturno zgodovino Evrope16/05/2002
Ljubov V. KurkinaLeksikalni arhaizmi slovenskih narečij na slovanskem jezikovnem ozadju23/05/2002
Josip VrandečićIslam v Dalmaciji:odnosi med beneško in osmansko Dalmacijo v 16. in 17. stoletju17/06/2002
Oto LutharStara preteklost - nova zgodovina: reinterpretacija kolaboracionizma v času druge svetovne vojne25/09/2002
Vladimir KosSlovenska identiteta na Japonskem10/10/2002
Walter Lukan, Andrej Rahten, Igor Grdina, Primož Kočar, Janez Arnež, Bojan GodešaDISKUSIJSKI VEČER: Zgodovina Slovenske ljudske stranke29/10/2002
Allison Jablonko in Naško KrižnarPoletna šola vizualnega in vprašanje vizualnih raziskav11/11/2002
Iztok SimonitiSlovenski jezik v združeni Evropi28/11/2002
Milena BevcUčinkovitost in pravičnost visokega šolstva v Sloveniji05/12/2002
W. J. T. Mitchell in Slavoj ŽižekNajpogosteje zastavljena vprašanja o tem, kako (o)slikati željo (predavanje-dialog)16/12/2002
Ljubinka Trgovčević -MitrovićIzobraževanje žensk na Balkanu v 19. stoletju: prvi korak k emancipaciji16/01/2003
Marina ČernaFiguracija v klavirski glasbi W. A. Mozarta04/03/2003
Katja ŠkrubejModel rekonstrukcije elementov plemenskega prava Slovanov v vzhodnih Alpah; na podlagi izbranega najstarejšega jezikovnega gradiva13/03/2003
Gerry FinnPredstavljanje Naroda ali razdvajanje ljudi? Nogomet na Škotskem in v Sloveniji?27/03/2003
Giovanna PeriniBolonjske literarne akademije v 16. in 17. stoletju: od Achillinijevega Viridaria do Accademie dei Gelati03/04/2003
Jasna Čapo ŽmegačTransnacionalizem, kraj in rod: hrvaški "gastarbajterji" v Muenchnu16/04/2003
Alenka Janko SpreizerRomologija in znanstveni rasizem na Slovenskem24/04/2003
Iain FenlonLepant: retorične umetnosti v renesančnih Benetkah13/05/2003
Zdenka Janeković - RömerKdo je pravi mož? Primer dvomoštva v Dubrovniku l. 148026/06/2003
Florjan AuserUrejanje in zbiranje arhivskega gradiva s pomočjo enostavnih komercialnih računalniških programov30/09/2003
Marija Makarovič in Mojca RamšakŽivljenjske zgodbe kot primarni vir v znanstveni rabi20/10/2003
Michael TalbotOdkritje Vivaldijevega izgubljenega psalma18/11/2003
Cirila ToplakZgodovina kot izkušnja: sodobna biografika09/12/2003
Alenka BagaričZgodovina kot izkušnja: sodobna biografika06/01/2004
Matjaž KlemenčičVključevanje slovenskih znanstevnih rezultatov o slovenskem izseljenstvu v ZDA v ameriško znanstveno literaturo14/01/2004
Miha PreinfalkZgodovinopisje na Slovenskem in njegov odnos do plemstva19/02/2004
Karl KaserHistorična antropologija – mlada revolucionarka je prišla v leta04/03/2004
Helmut EberhardtLjudsko verovanje – nove težnje in oblike18/03/2004
István LukácsOd kod odrešenik Kralj Matjaž?06/04/2004
Luisa Del GuidiceItalijanska Indija Koromandija – »Il Paese di Cuccagna« in druge gastronomske utopije20/04/2004
Arnd SchneiderIzziv mejnosti: terensko delo v sodobni umetnosti in antropologiji03/05/2004
Ines PricaZnanstvena dediščina jugoslovanskih etnologij v sodobnem raziskovanju postsocializma20/05/2004
Matjaž AmbrožičVatikanski tajni arhiv03/06/2004
Tatyana DevyatkinaMordvinska mitologija in poročne šege: med tradicijo in sodobnostjo23/06/2004
Charles IngraoKako razumeti etnični konflikt v Srednji Evropi05/07/2004
Peter GrzybekSlovenski pregovori: poznavanje, oblike in klasifikacija12/10/2004
Pieter DirksenSweelinck – evropski skladatelj18/10/2004
ZNANSTVENO SREČANJEMediteranski miti od antike do 18. stoletja (21.- 23. 10. 2004)21/10/2004
Rolf WörsdörferZgodovina migracij kot kulturna zgodovina25/11/2004
Jack SantinoPrazniki in popularna kultura01/12/2004
Dejan Djukić, Ivo Banac, Andrea Feldman, Matjaž Klemenčič, Oto LutharOKROGLA MIZA ob izidu knjige Jugoslavizem: zgodovina propadle ideje, 1918-1992 (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)16/12/2004
Ines Kvaternik JenkoDroge kot element političnega razmerja13/01/2005
Maria L. NeudorflovaMasarykov koncept demokracije21/01/2005
Aleksej KalcTržaška demografija in doseljevanjev 18. stoletju: problemi, viri in metodološki pristopi10/02/2005
Arnaldo MarconePalmira: karavansko mesto?22/02/2005
Giuseppe GerbinoRimanti in pace: temna stran Arkadije v glasbi Luce Marenzia in Claudia Monteverdija (v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete)18/03/2005
Predrag MarkovićEtnični stereotipi: splošen, lokalen ali premičen pojav? Primer Srbov in Albancev (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)24/03/2005
Peter RustjaSrce v hlačah – Tržaški in koroški prastrah pred Slovenci v popularni kulturi07/04/2005
Iryna Josipivna FedunTradicionalna glasba Ukrajine12/04/2005
Jessica WiederhornTeoretična in metodološka vprašanja ustne zgodovine: na primeru Spiebergovega projekta fundacije Shoah21/04/2005
Alfred KohlerVerska politika cesarja Karla V.12/05/2005
Valentina BoldŠkotska v pesmi17/05/2005
Pawel GancarczykPetrus Wilhelmi de Grudenczy in srednjeevropska kultura v 15. stoletju23/05/2005
Michael JohnNacionalna ideja pri srednjeevropskih narodih (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)24/05/2005
Paul FreedmanPodoba Azije in evropsko povpraševanje po začimbah v srednjem veku (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)16/06/2005
Peter JurgecOptimalnostna teorija v jezikoslovju13/10/2005
Radina VučetićPodoba Slovencev v časopisu Politika pred razpadom SFRJ (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)21/10/2005
Darij ZadnikarZapatisti in nova družbena gibanja v Latinski Ameriki10/11/2005
Ulf BrunnbauerUdomačene ideologije in ideologizirane družbene prakse: razmišljanja o odnosu med partijsko državo in družbo (v sodelovanju s Šolo za primerjalni študij idej in kultur)20/11/2005
Niklas HolzbergUprizorjeno že pred Shakespearom: Hans Sachs in antični roman (v sodelovanju z Oddelkom za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in Društvom za antične in humanistične študije)01/12/2005
Anton CevcPo sledeh omike in zgodovinskih virov do novih spoznanj o planšarstvu na Slovenskem15/12/2005
Jure GombačSodobne migracijske teorije10/01/2006
Katarina KeberEpidemije kolere kot medij za preučevanje javnega zdravstvenega sistema v 19. stoletju na Kranjskem27/01/2006
Marija WakounigŽenske v vzhodni Evropi v 20. stoletju16/02/2006
Suzana OgrajenšekThe Rival Queens, The Rival Queans ali Gli amori d'Alessandro? Händlova prva opera za Senesina, Bordonijevo in Cuzzonijevo20/02/2006
Richard ReutnerMed barokom in razsvetljenstvom: slovaropisna in pravopisna dela Janeza Žige Valentina Popoviča 14/03/2006
Marie-Agnes DittrichDunajske glasbene spletke: Salierijeva Prima la musica e poi le parole in Mozartov Der Schauspieldirektor25/04/2006
Karl StuhlpfarrerSlovenska narodnostna manjšina v koroški javnosti09/05/2006
Konrad KöstlinEvropska etnologija v novem tisočletju15/05/2006
Pavlina BobičBog na naši strani: anglikanska cerkev in prva svetovna vojna15/06/2006
Reinhard HeinischPopulizem desnice z lokalno avstrijskega in evropskega vidika26/06/2006
Frank KoromPeti o sodobnosti: bengalski slikarji na pergament se soočijo z globalizacijo19/09/2006
Darko DolinarLjubljanska univerza in problem Franceta Kidriča (1919–20) (v sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU)13/04/2000
Jan LencznarowiczPolitična imaginacija poljskih povojnih izseljencev18/10/1999
Dalibor MiklavčičOdsev retorične umetnosti v severnonemškem glasbenem baroku28/10/1999
Ivan ŠprajcArheološka najdišča kulture Majev v osrednjem delu polotoka Jukatan11/11/1999
Günther BernhardUstanovna listina gornjegrajskega benediktinskega samostana, interpolirani novi izvod iz leta 124302/12/1999
Zmago ŠmitekHodniki mandale: vizije kozmosa v sakralni umetnosti Indije14/12/1999
Reinhard StrohmPostmoderni problemi v evropski zgodovini glasbe10/01/2000
Miha PreinfalkTurjačani v službi deželi do leta 150004/02/2000
Lorenz BöningerMigracije obrtnikov iz srednje Evrope v Italijo v poznem srednjem veku15/02/2000
Matej KlemenčičSv. Janez Nepomuk v delu beneških kiparjev Francesca Robbe in Antonia Corradinija14/03/2000
Chris BallardMiniaturno in orjaško: afriške zgodbe pri odkrivanju Nove Gvineje23/03/2000
Bojan BujićMuzikologija med samozadostnostjo in odvisnostjo: nekaj iztočnic za študij humanizma in glasbe v 16. stoletju3. 4. 200003/04/2000
Anchise TampestiniProblemi sodelovanja v delavnici Giovannija Bellinija05/05/2000
Anna H. Harwell CelenzaRazkritje slavčka: Hans Christian Andersen kot glasbeni kritik25/05/2000
Christopher CelenzaPozna antika in firenški platonizem: poplotinski Marcilio Ficino25/05/2000
Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZUSlovensko izseljensko gradivo (okrogla miza v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU)31/05/2000
Han Steenwijk in Roberto DapitŠirjenje pisne rezijanščine07/06/2000
Andreja MaverStruktura in okras na noriških nagrobnih edikulah20/02/2007
Boris GolecNova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja08/03/2007
Georg HolzerO slovanskem substraktu v Avstriji27/03/2007
Thomas WolfeZgodovina, antropologija in globalizacija: vprašanja metode in prakse11/04/2007
Mojca KovačičVeronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku19/04/2007
Annamaria Lesigang BruckmüllerŠe malo več o Gladičevem Galliciniju10/05/2007
Bojan GodešaSlovensko nacionalno vprašanje med 2. svetovno vojno22/05/2007
Pieter JudsonNauki z narodnostne meje 19. stoletja - k transnacionalni zgodovini Srednje Evrope22/06/2007
Tatjana BuklijašZnanstvena disciplina in urbana preobrazba: anatomija na Dunaju 1848-194517/09/2007
Gordan RavančićČrna smrt v Dubrovniku v letih 1348-134901/10/2007
Giorgio ZifferSlovenski Nikodemov evangelij in zgodovina slovenskega jezika24/10/2007
José Joaquim Dias MarquesPortugalske balade - petje, zbiranje in raziskovanje05/11/2007
Frans BrouwerKako je tudi majhna dežela lahko velika: umetniško-ekonomski vidiki promocije slovenske kulturne dediščine21/11/2007
Katharina Larissa PaechJohann Pachelbel - več kot samo Kanon04/12/2007
Dubravka StojanovićPolitična kultura kot ovira demokratizaciji Srbije: primer "zlate dobe srbske demokracije" 1903-1914 (v sodelovanju s podiplomskim programom Primerjalni študij idej in kultur Univerze v Novi Gorici)13/12/2007
Erwin KoestlerPoti k aktualnemu branju Cankarjevega dela17/12/2007
Francka PremkZa sledmi še malo znanega Trubarja (ob Trubarjevem letu 2008)14/01/2008
Nataša Gregorič BonAlbanija - etničnost in pojav novih regionalizmov24/01/2008
Ingrid KretschmerNovejši razvoj kartografije v Avstriji: raziskovalni projekt od 1980 do 2007 30/03/2007
Miha KosiOd Ljubljane do Jeruzalema A.D. 2007: po poti prve križarske vojne05/02/2008
Hrvoje PetrićKaj je ekozgodovina?13/02/2007
Marko ZajcČas slovensko-hrvaške "brezmejnosti": vidiki slovensko-hrvaške meje v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja30/01/2007
Milan MesićFeministične kritike multikulturalizma18/01/2007
Luka VidmarMetternich, Zois, Kopitar in vprašanje velikega Ilirskega kraljestva09/01/2007
Marijan DovićModeli slovenskega pisatelja 28/09/2006
Neva MakucDante Alighieri in slovensko ozemlje 03/10/2006
Joseph ConnorsPiazza Navona v Rimu: od stadiona, trga do simbola16/10/2006
Prue ChamberlayneOd biografske študij primerov do politične relevantnosti:»izžemanje soka«21/11/2006
Tom WengrafRaziskovanje prehodov: pojmi psihodružbene dinamike, uporabni in uporabljani v biografsko- narativnih raziskavah tipa BNIM 30/11/2006
Tanja PetrovićMed balkanizmom in kolonializmom: slovenski javni diskurz o pridružitvi držav Zahodnega Balkana Evropski uniji26/02/2008
Richard SaageTeoretske interpretacije fašizma in njihov sodobni pomen za raziskovanje in politično izobraževanje (v sodelovanju z Inštotitom za novejšo zgodovino)14/03/2008
Liza DebevecČakajoč na sababu: vloga islama v vsekadanjem življenju mladih moških v mestu Bobo Dioulasso v Burkina Fasu25/03/2008
Jana SpačilovaViri o italijanski operi v srednji Evropi v 18. stoletju (od opernih libretov in partitutr do problemov identifikacije)07/04/2008
Barbara Invančič KutinFolklorna pripoved v luči konteksta in teksture22/04/2008
Glen CovertDanašnji pomen habsburškega Reda zlatega runa15/05/2008
Martin EyblZgodnji koncerti za glasbila s tipkami s Ptuja: glasba, napisana za Dornavski dvorec26/05/2008
Aida Nadi Gambetta ChukVlady Kociancich in umišljena domišljija11/09/2008
Christian Leitmeir"Postrezite si!" Glasbene oživitve hrane: od Čajkovskega do Disneya19/09/2008
Matjaž BarboFrantišek Josef Benedikt Dusík in začetki slovenskega simfonizma 15/10/2008
Boštjan DvorakOrel je zgolj vrabec: usoda, jezik in zavest egejskih Makedoncev v izseljenstvu05/11/2008
Matej Hriberšek"Terminološka vojna" - nekatere posebnosti Naravoslovja Plinija Starejšega18/11/2008
Armanda HysaUstvarjanje etnografije v komunistični Albaniji: nacionalni diskurz in njegova povezanost z zgodovino26/11/2008
Carool KerstenPonovno o islamu v negostoljubnem svetu03/12/2008
Maša MikolaPrezentacije različnosti: primer Avstralije17/12/2008
Gregor PobežinPosebnosti pri obravnavi prostora in časa v Polibijevi Zgodovini kot del pripovedne strategije (v sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije Slovenije)12/01/2009
Tomaž PodobnikarGeorefernciranje in uporaba zgodovinskega kartografskega gradiva22/01/2009
Andrej NaredZačetki kranjskega prelatskega stanu10/02/2009
Kozma AhačičNova opažanja o slovnicah iz let 1715, 1755 in 175826/02/2009
Matej AccettoSodstvo in medetnični odnosi v nekdanji Jugoslaviji17/03/2009
Barbara Nestola»Skladbe, ki bodo nesmrtne«: Corelli in Vivaldi ter sprejemanje italijanske inštrumentalne glasbe v Franciji v 1. pol. 18. stoletja27/03/2009
Bernard BourdinOd Boga dana pravica kraljev: korak k moderni državi. Škotska, Anglija, Francja 1560–161006/04/2009
Andrej Jovanić in Jeleva DobiićAngleške renesančne pesmi z lutnjo (predavanje in koncert)22/04/2009
Christian HannickPomen Slovanov znotraj bizantinske ojkumene in koncept sodobne evropske ideje05/05/2009
Matjaž KuntnerDarwin in evolucijska misel 150 let kasneje – ob 200-letnici Darwinovega rojstva in 150-letnici izida Nastanka vrst19/05/2009
Martin ReisiglPopulistična retorika v Avstriji: protolingvistični pristop26/05/2009
Hobert BergmannSlovensko v Slovarju bavarskih narečij v Avstriji (WBÖ)10/06/2009
Milada JonašovaW. A. Mozart in Praga - zopet nekaj novega21/09/2009
Janja Žitnik SerafinNove potrditve starih pogledov: Luis Adamič15/10/2009
Gabriela KilianovaKraj spomina kot prizorišče etničnih nesoglasij. Primer Devin (Slovaška)27/10/2009
Elena Kopylova TulubayevaEvropski vplivi na mehiško klavirsko glasbo konec 19. stoletja: dela Ricarda Castra05/11/2009
Alfred LameliDiWA: zgodovina in perspektive računalniške kartografje24/11/2009
Julijana VisočnikNova dognanja o napisih iz Celeje08/12/2009
Klaus OttomeyerHaiderjeva dediščina - socialna psihologija populizma12/01/2010
Muhamet MustafaIzzivi vzpostavitve vitalne in trajnostne ekonomije na Kosovu25/01/2010
Daša KoprivecKoncepti spomina in dediščine v vrednotenjih migracijskega pojava aleksandrink16/02/2010
Dragan BožičDunajčan Schreibers, Ljubljančan Zois in Jernej Kopitar o človeških ribicah izpod zemlje in kamnih izpod neba25/03/2010
Alexis BennettDuh stare glasbe v filmu Hamlet (1948)15/04/2010
David KrašovecSlikarstvo med letoma 1595 in 1610 v Notranji Avstriji: eklekticizem in prelom21/04/2010
Dejan ZadravecZapisi o plemstvu v spodnještajerskih župnijskih matičnih knjigah do leta 170006/05/2010
Zsuzsa Barbarics-HermanikTranskulturna komunikacija in kulturna izmenjava med Habsburško monarhijo in Otomanskim imperijem18/05/2010
Gašper CerkovnikProdukcija in vpliv lesoreznih knjižnih ilustracij iz kroga Albrechta Dürerja27/05/2010
Haya Bar ItzhakNarodna gibanja in raziskovanje folklore v Vzhodni Evropi17/06/2010
Miha SeručnikAccessove podatkovne zbirke kot zgodovinarjevo orodje11/11/2010
Katarina ŠterSrednjeveška kartuzijanska glasbena tradicija na Slovenskem09/12/2010
Mojca HorvatKlara Kukovec (1883-1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru13/01/2011
Jernej HabjanAnaliza svetovnih-sistemov in "črna škatla" literarne zgodovine: Primer Sherlocka Holmesa28/02/2011
Valentina Petaros JeromelaBožanska komedija med izročilom in prevajanjem: poskusi v slovenskem jeziku07/03/2011
Patrizia FarinelliIzražanje dvojnosti in nedoločljivega: izvirna prevrednotenja fantastičnega v italijanski prozi 20. stoletja24/03/2011
Norbert Dubowy"Igra s sovo" v operi Paris (1662) G. A. Bontempija in njen pomen19/04/2011
Metoda KemperlZidarski mojster Franc Grein in štajerska sakralna arhitektura v prvi polovici 19. stoletja27/05/2011
Aleksander LorenčičDvajset let "kapitalizma s človeškim obrazom" in odločitve za lastni gospodarski razvoj07/06/2011
Enriketa Papa-PandelejmoniNacionalizem in sodelovanje s fašisti v Albaniji med drugo svetovno vojno: primer Mustafa Merlika Kruja (1939-1944)29/09/2011
Andrej KoširFaktorji uspešnosti in upravljanje raziskovalnega dela13/10/2011
Špela Ledinek LozejKaminska kuhinja v Vipavski dolini17/11/2011
Karla OderMati fabrika - Železarna Ravne01/12/2011
Barbara Dolenc, Tatjana NovakKako pomagati osebam z bipolarno motnjo razpoloženja: od pravilne diagnoze do boljše kvalitete življenja18/01/2012
Mija MichelizzaSplet z jezikovnega in jezikoslovnega vidika02/02/2012
Jure ZupanČemu slovenski pomenski slovar v dobi računalnikov?28/02/2012
Raymond MillerPredromantično/postklasično: misel Jerneja Kopitarja v evropskem kontekstu14/03/2012
Mojca KovačičNačini življenja glasbene tradicije danes - primer pritrkavanja05/04/2012
Matthew BennettAgincourt 1415: močvara in motivacija10/04/2012
Arno StrohmeyerTeater simbolov za mir med kulturami: habsburško-osmanska velika poslanstva v 17. in 18. stoletju19/04/2012
Géza PálffyObramba pred Turki in vojaška kartografija habsburške monarhije na Ogrskem, Hrvaškem in v Slavoniji v 16. stoletju 24/05/2012
Andrej StoparPrimer sodobne ruske politične mitologije: Josif Stalin13/09/2012
Bernard ColumbatPomen specializiranih elektronskih zbirk podatkov za raziskovanje zgodovine jezikoslovnih teorij: dva primera27/09/2012
Aneta MarkuszewskaMotiv žrtvovane Ifigenije v operi 18. stoletja15/10/2012
Snežana Tecco HvalaDružbeni procesi v starejši železni dobi skozi prizmo nastanka in razvojna skupnost na Magdalenski gori pri Ljubljani 08/11/2012
Pirjo Kristiina VirtanenUstno izročilo, pokrajina in raziskovanje staroselskih pogledov na preteklost v Amazoniji29/11/2012
Jasna Fakin BajecVloga kulturne dediščine pri vzpostavljanju trajnostne skupnosti13/12/2012
Silvo TorkarTvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov22/01/2013
Adela PuklEtnološki vidik funkcionalne izrabe grajske dediščine na Slovenskem21/02/2013
Mojca Žagar KarerZakladnice znanja: enciklopedije, leksikoni in terminološki slovarji28/03/2013
Michael MalkiewiczPlesni ritmi v duhovni glasbi Jacoba Gallusa09/04/2013
Gizela Polanc PodpečanKuga v literarni upodobitvi16/05/2013
Gentiana KeraStruktura gospodinjstva v Tirani v obdobju med obema vojnama26/09/2013
Marija KlobčarPesemski letaki in potujoči pevci na Slovenskem14/11/2013
Keith D. DoubtVloga "prijateljev" v bošnjaški kulturi: sorodstvo po zakonski zvezi kot sorodstvo po krvi03/12/2013
Elisabeth Zingerle"Zlasti dieceza ljubljanskega škofa zelo potrebuje reformo":Tomaž Hren in ljubljanska škofija v korespondenci graških nuncijev 23/01/2014
Kozma AhačičNovi podatki o slovenski protestantiki30/01/2014
David DamroschSvet v narodu: od nacionalnih literatur do nacionalnih trgov10/03/2014
Alessandro QuinziGiovanni in Nicolo Pacassi: Goriški settecento med mitom in stvarnostjo12/03/2014
Karin KneisslV imenu energije: geopolitika, finance in moč v današnjem svetu08/04/2014
Olga Manojlović PintarKoncentrični krogi spominjanja: Bolečina, žalovanje in spominske slovesnosti v Srbiji po prvi svetovni vojni27/05/2014
Irena SelišnikVstop množic v strankarsko politiko na prelomu stoletja04/06/2014
Isabelle PeereSubverzivno petje na čipkasti blazini: flamske variante balade "Tri sestre"19/06/2014
Anja BenkoSlovensko narečno slovaropisje: razvoj, stanje in prihodnost26/09/2014
Aleksandar LomaPrispevek k poznavanju slovanskih imenoslovnih vzorcev na podlagi starosrbskih zemljepisnih imen02/10/2014
Primož GašperičZgodovina kartografskih upodobitev ozemlja Slovenije13/11/2014
Ana Cergol ParadižO vzrokih povečane skrbi za degeneracijo potomstva na Slovenskem po prvi svetovni vojni29/01/2015
Guido AbbattistaLjudje na razstavi: reprezentacija, razkazovanje in ubesedovanje teles drugih26/02/2015
Boris HajdinjakKohsteini in Singerji: mariborske žrtve holokavsta03/03/2015
Lilijana Žnidaršič GolecŽupljani Iga proti župnijski duhovščini v letu 1782:nasprotovanje nujnim reformam ali novim idejam?31/03/2015
Luka IlićMatija Vlačić Ilirik v teoloških kontroverzah 16. stoletja16/04/2015
Jure VolčjakPreurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. stoletja: predlog združitve goriške nadškofije in ljubljanske škofije iz leta 1758 23/04/2015
Petr Mat'aDeželni stanovi, deželni zbori in pogajanja za davčno enakost v habsburški fiskalno-vojaški državi (1620-1740)14/05/2015
Saša Poljak IsteničUrbano kolesarstvo med rekreacijo in kreativnimi industrijami07/10/2015
Aleš Bučar RučmanZapiranje migrantov v globalne in lokalne totalne institucije05/11/2015
Verena PerkoSirija in Palmira: kulturna dediščina so ljudje03/12/2015
Boris HajdinjakFrance Pančuh: reševalec Judov v Varšavi18/01/2016
Drago KunejGramofonske plošče - vez med ljudskim in komercialnim24/02/2016
Julia Walleczek-FritzZa bojno črto: vojni ujetniki v Avstro-Ogrski in njihova izkušnja na soški fronti med prvo svetovno vojno24/03/2016
Tomislav KajfežSlovenski zbiratelji starin iz vrst avstrijskih diplomatov v Egiptu (1834-1870)07/04/2016
Kornelia EhrlichKreativno mesto Ljubljana? Kulturnoantropološki pristop k "ustvarjanju" kreativnega mesta15/04/2015
Bojan GodešaSpremembe v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu berlinskega zidu12/05/2016
Piret VoolaidRaziskovanje folklornih obrazcev v Estoniji: uganke v spreminjajočem se sociokulturnem kontekstu16/05/2016
Latinka PerovićSrbska intelektualna in politična elita med Vzhodom in Zahodom19/05/2016
Andrej Leben in Erwin KöstlerDvojezična literarna praksa Koroških Slovencev po ukinitvi mladja (1991) in njena pozicija v nadregionalnem prostoru literarne interakcije09/06/2016
Mary Allen JohnsonKontekstualizacija Kopitarjeve zbirke slovanskih kodeksov: vpliv zbirke in posameznih kodeksov29/09/2016
Johannes SeidlUstanovitev z raznovrstnimi težavami: prvo stoletje Univerze na Dunaju12/10/2016
Andrej Mihevc, Stane Okoliš, Anton VeluščekKrimska jama17/11/2016
Iva Milovan DelićŠpanska gripa v Pulju 1918-191908/12/2016
Tanja MartelancKapucinska umetnost na Slovenskem: arhitektura, kiparstvo in slikarstvo kapucinskega reda v 17. in 18. stoletju01/02/2017
Urška BratožZačetki zdravstvene skrbi za delavce v Kopru v drugi polovici 19. stoletja09/02/2017
Katarina Šrimpf VendraminPripovedno izročilo in kolektivni spomin23/02/2017
Ulf BrunnbauerEmigranti, posredniki in država v Jugovzhodni Evropi pred letom 191405/04/2017
Marlena PlavšićDuševno zdravje in bolezni v zgodovinski perspektivi20/04/2017
Georg VogelerDigitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov16/05/2017
Gabor SonkolyOblikovanje kulturne dediščine v Srednji Evropi19/05/2017
Juan Carlos RadovichEtnična gibanja Indijancev Mapuche v Argentini: od etničnega prebujenja do etnonacionalizma med preseljevanjem z dežele v mesta24/05/2017
Marija WakounigDinastije (1500-2000)07/06/2017
Aleš MaverDolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino26/10/2017
Celeste McNamaraShizma v "stato da mar": padovanski škof in misijoni na Balkanu07/11/2017
Aleksandar TakovskiPolitika junakov in zlikovcev v času in prostoru10/11/2017
Klemen Grabnar"Dominus conservet episcopum nostrum Thomam": škof Hren in glasba protireformacije21/01/2018
Vanja KočevarOd rokosega k rokoljubu - kranjske dedne poklonitve od Friderika III. do Karla VI. (1444-1728): prispevek k zgodovini ceremoniala na Slovenskem28/02/2018
Andrej StudenLakota na Notranjskem 1865: nekaj podatkov "za pokušino"08/03/2018
Monika Deželak TrojarSchönlebnove nemške in latinske postne pridige28/03/2018
Elisabeth SchoberKontejnerske ladje kot zbor: etnografsko popotovanje v svet ladjarstva19/04/2018
Valentin SimaKoroški Slovenci v kulturi spreminjanja na Koroškem in v Avstriji30/05/2018
Erka CaroMigracijski izzivi Zahodnega Balkana: študijski primer Albanije14/06/2018
Cirila ToplakPosoško naravoverstvo: znanstvenoraziskovalna dognanja in izzivi04/10/2018
Ferdinand ŠerbeljMartin Johann Kremser Schmidt v poznobaročnem slikarstvu na Slovenskem29/11/2018
Vittorio S. TomelleriMed tekstno kritiko in historično lingvistiko primer starocerkvenoslovanske oblike rovanije04/12/2018
Gregor AntoličičPozabljeno avstro-ogrsko poveljstvo v I. svetovni vojni28/02/2019
James KrapflPrevrati v letu 1918 in države naslednice Avstro-Ogrske: primerjava spomina in pozabe leta 201815/03/2019
Meta RemecOd greha in zločina do svobodne izbire: samomor kot socialno-zgodovinski fenomen na Slovenskem v 19. in 20. stoletju11/04/2019
Nikola BakovićOd Vardarja pa do Triglava: politična romanja in oblikovanje nacionalnih prostorov v drugi Jugoslaviji08/05/2019
Brigitte EntnerMed spominjanjem in pozabo: razmišljanja o obravnavi odporniške preteklosti v lokalnem okolju na primeru koroške občine Sele (Zell) 15/05/2019
Tomaž LazarBojni načrt iz zapuščine Krištofa Ravbarja: vzhodnoalpska strategija v času beneške vojne (1508-1516)30/05/2019
Pieter M. JudsonIz imperija v imperije:kontinuitete in diskontinuitete v letu 191803/06/2019
John EnyeartOd fatalistov do revolucionarjev: kmečke zgodbe Louisa Adamiča in iskanje demokracije v 20. stoletju14/06/2019
Tomaž IvešićJugoslovanska socialistična javna sfera: nacionalne kategorije v popisu prebivalstva leta 197123/10/2019
Miloš ZelenkaJiraskovi Pasjeglavci in boj za uveljavitev avtorskih pravic (gledališka adaptacija kot plagiat)12/12/2019
Simon MalmenvallVladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška in Duklja17/12/2019
Matjaž GeršičSledovi krščanstva v Sudanu in Iraku23/01/2020
Jernej KotarDeželni glavarji na Kranjskem v srednjem veku12/02/2020
Monika Deželak TrojarDramska ustvarjalnost ljubljanskih jezuitov v letih 1597-177307/10/2020
Mitja PotočnikZgodovina mednarodnih odnosov med Gano in Jugoslavijo 1959-199119/10/2020
Salvatore PappalardoKoper, Kras, Kakanija: Jadranska razstava na Dunaju leta 191315/04/2021
Viktor PalOkoljske spremembe na sodobnem Madžarskem03/06/2021
Miha PreinfalkErberg na dunajskem dvoru ali kako je kranjski baron krojil usodo Evrope19/10/2021
Daša LičenO tržaškem meščanstvu druge polovice 19. stoletja onkraj nacionalnih pripadnosti10/02/2022
Andreas GolobPotek in omejitve cenzurev Notranji Avstriji: primer Trsta v obdobju 1780-180921/03/2022
Matjaž GrahornikRodbina Herberstein od srednjega veka do danes07/04/2022
Helena Grochola-SzczepanekKorpus govorjenega jezika kot delovni pripomoček dialektologa26/09/2022
Wolfgang GöderleMungi na Jadranu: okoljska mikrozgodovina Habsburškega cesarstva29/09/2022
Sylvia StegbauerJezuiti v Gradcu: zgodovina zgradb in njihove funkcionalnosti04/10/2022
Miha KosiKrižarske vojne - fenomen evropske srednjeveške zgodovine in njegovo preučevanje25/10/2022
Stefan GaschZvočna kroženja - (ne)cesarska korna knjiga in njen repertoar09/03/2023
Gašper OitzlSrednjeveško železarstvo na Slovenskem13/04/2023
Anna HoroletsSledi preteklosti v turističnih imaginarijih: primer nišnega turizma na Poljskem11/05/2023
Robert DevetakVpliv dobrodelnosti na emancipacijo žensk pred prvo svetovno vojno: Delovanje ženskih podružnic organizacije Rdečega križa na Goriškem in Gradiškem28/09/2023
Luka VidmarOd blatne ceste v Burgundiji do kraljevega stanovanja v Versaillesu: pater Žiga Škerpin v Franciji leta 174018/10/2023
Peter Mikša(Ne)vidni markerji prostora: nekaj primerov "fantomskih" meja, njih ostankov in zapuščine09/11/2023
Maruška SvašekUtrinki: ujeti preteklost s pisanjem in ustvarjalnimi metodami01/12/2023
Miloš VojinovićGun shots and camera shots: the visual history of the Sarajevo Assassination08/12/2023
Jaka BanfiV službi grofov: kariere na celjskem dvoru11/01/2024
Manca Kovač ViršekOnesnaževanje s plastiko – pomemben izziv antropocena01/02/2024
Antje RisiusŽivali v antropocenu? Antagonizmi in alternative od kmetije do krožnika22/02/2024
Maja GostičKonceptualizacija intimnosti v zvezah na daljavo07/03/2024
Filip DraženovićBožje v političnem: politična misel Habsburške monarhije poznega 17. in zgodnjega 18. stoletja28/03/2024
Alexander Maxwell Jezikovni panslavizem v habsburškem državnem aparatu18/04/2024