Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Programme Of Lectures

11. november 2010 - Miha Seručnik (ZRC SAZU): Accessove podatkovne zbirke kot zgodovinarjevo orodje

9. december 2010 - Katarina Šter (ZRC SAZU): Srednjeveška kartuzijanska glasbena tradicija na Slovenskem

13. januar 2011 - Mojca Horvat (Pokrajinski arhiv Maribor): Klara Kukovec – prva mariborska zdravnica

24. februar 2011 - dr. Jernej Habjan (ZRC SAZU): Abstraktni modeli za literarno zgodovino: Franco Moretti in vračanje k svetovni literaturi

24. marec 2011 - doc. dr. Patrizia Farinelli (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani): Dvoumno in nedoločljivo: Fantastično v italijanski prozi 20. stoletja

19. april 2011 - dr. Norbert Dubowy (Covington, ZDA): Princeska in sova v medigri opere Paris G. A. Bontempija

maj 2011 - Margareta Kern (London, Velika Britanija): Biti gost (migracije, estetika in naracija v umetniškem projektu »Gostje«)

junij 2011 - dr. Metoda Kemperl (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani): Zidarski mojster Franc Grein in štajerska sakralna arhitektura v prvi polovici 19. stoletja