Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Mediteranski miti


Mediteranski miti od antike do 18. stoletja

VSEBINA | POVZETKI | AVTORJI

Orphei Argonautica, Utrecht 1689 (Izvirnik v: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; z dovoljenjem)Uredili
Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael Talbot
 
Založba ZRC 2010
 
Oblikovanje
Milojka Žalik Huzjan
 
Založba
Založba ZRC
Zanjo
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar
 
ISBN 978-961-254-178-1 (elektronska izdaja)
ISBN 961-6568-04-3 (prvotna tiskana izdaja)

 

 

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

255:7.046.1(082)(0.034.2)

255:821.09(082)(0.034.2)

930.85(37/38)(082)(0.034.2)

 

   MEDITERRANEAN myths from classical antiquity to the eighteenth 

century [Elektronski vir] = Mediteranski miti od antike do 18.    

stoletja / edited by, uredili Metoda Kokole ... [et al.]. - El.   

knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010

 

Način dostopa (URL): http://hs.zrc-sazu.si/mediterranean_myths/

 

ISBN 978-961-254-178-1

1. Vzp. stv. nasl.  2. Kokole, Metoda

 

252672512

 

© 2010 Historični seminar, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.