Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Članice in člana koordinacijskega in uredniškega odbora

dr. Monika Deželak Trojar

Predsednica koordinacijskega odbora
Sodelavka Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 307
E-naslov: monika.dezelak@zrc-sazu.si

dr. Matjaž Geršič

Sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 509
E-naslov: matjaz.gersic@zrc-sazu.si

dr. Klemen Grabnar

Sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 219
E-naslov: klemen.grabnar@zrc-sazu.si

dr. Daša Ličen

Predsednica koordinacijskega odbora
Sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 284
E-naslov: dasa.licen@zrc-sazu.si

Jera Sitar

Sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 230
E-naslov: jera.sitar@zrc-sazu.si

Članice in član svetovalnega odbora

dr. Katarina Keber

Sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 212
E-naslov: katarina.keber@zrc-sazu.si

dr. Katarina Šter

Sodelavka Muzikološkega inštituta ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 217
E-naslov: katarina.ster@zrc-sazu.si

dr. Luka Vidmar

Sodelavec Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 299
E-naslov: luka.vidmar@zrc-sazu.si

dr. Mojca Žagar Karer

Sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Telefon: 01 4706 223
E-naslov: mojca.zagar@zrc-sazu.si