Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Predlogi za predavanja

Predlogi za gostovanja na Historičnem seminarju

(NAVODILO)Vsak predlagatelj naj navede svoje ime in kontaktni naslov/številko (če ni član Koordinacijskega odbora HS), nato pa obvezno navede naslednje podatke:

 1. naziv ter ime in priimek predlaganega predavatelja
 2. ustanovo oz. kraj, od koder predavatelj prihaja
 3. nekaj podatkov o predlaganem predavatelju (kratka bio- in bibliografija; do ok. 200 besed oz. do 15 vrstic v TNR 12)
 4. delovni oz. dokončni naslov predavanja (v slovenskem jeziku; če je naslov dokončen tudi v jeziku, v katerem bo predavanje izvedeno)
 5. nekaj o témi, na katero bo predaval (povzetek predavanja; ok. 100 besed oz. do 10 vrstic v TNR 12); predavanja so lahko v slovenskem ali tujem jeziku.
 6. okvirni datum, kdaj želi predavati (navedite vsaj mesec)
 7. željeno finančno podporo Historičnega seminarja (prosimo, če se predlagatelj pozanima za tekoče cene in izračuna predvidene stroške)
  • domače predavatelje po dogovoru povabimo na kosilo ali večerjo po predavanju (izdamo naročilnico za porabo do največ 100,00 EUR)
  • tujim gostom pa na podlagi predloženih računov sofinanciramo potne stroške in/ali prenočevanje v skladu s pridobljenimi sredstvi in odobritvijo Koordinacijskega odbora do največ skupaj 300,00 EUR (200 EUR za sosednje države: Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Italija-severna)

Historični seminar NE izplačuje dnevnic ali honorarjev za predavanja!Predlagatelj, ki osebno jamči za stike in kvaliteto predavatelja, mora poskrbeti za pravočasno pripravo gradiva za izdelavo vabil in jih posredovati predsednici ali predsedniku Koordinacijskega odbora vsaj dva tedna pred datumom predavanja. Prosimo tudi, da predlagatelj posreduje elektronske ali poštne naslove tistih, ki naj jih povabimo na vsakršno predavanje.Predlagatelj mora vabljenega predavatelja seznaniti s prioriteto HS do objave izvirnega in še neobjavljenega prispevka v lastni seriji (spletna in tiskana oblika). Vabilo z navodili bo vsak predavatelj prejel po izvedenem predavanju.Hvala za sodelovanje!Za Historični seminar

dr. Metoda Kokole

(članica Svetovalnega odbora Koordinacijskega odbora)V Ljubljani, januar 2010