Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Printed publications

Slika

Historični seminar 9 (2011)

Kot je pri knjigah Historičnega seminarja že v navadi, tudi deveta knjiga po vrsti prinaša izbor za monografijo predelanih, razširjenih in z znanstvenim aparatom opremljenih razprav, ki so bile v prvotni obliki predstavljene kot predavanja v ciklu Historičnega seminarja na ZRC SAZU. V sedmih zanimivih in aktualnih razpravah lahko radovedni bralec najde marsikaj vznemirljivega. Čeprav so teme prispevkov zelo raznolike, jih povezuje želja, da bi izvedeli kaj novega o preteklosti, o zgodovini v njenih različnih podobah. Značilno zgodovinski je prispevek Dejana Zadravca o omembah plemstva v župnijskih matičnih knjigah med Savo, Sotlo in Savinjo do leta 1770. Zgodovino in biografijo združuje prispevek Mojce Horvat o dolgem in pestrem življenju prve mariborske zdravnice Klare Kukovec, ene od prvih študentk medicine na švicarskih univerzah, zgodovinsko-etnološka študija Daše Koprivec o fenomenu aleksandrink pa izpostavlja zlasti uveljavljeno podobo aleksandrinke kot dojilje. Tri raziskave zgodovino povezujejo z umetnostjo – prispevek Gašperja Cerkovnika se ukvarja s knjižnimi lesorezi Albrechta Dürerja in njegovega kroga, Katarina Šter poskuša pojasniti, kako je zvenela liturgična glasba v srednjeveški kartuziji Žiče, Alexis Bennett pa išče povezavo med filmsko glasbo in pojavom obujanja stare glasbe. Z metodološkega vidika pa se zgodovine loteva prispevek Miha Seručnika o uporabi sodobnih računalniških orodij pri obdelavi gradiva za zgodovinopisje.
Editor(s): Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Content: HS9_pdf_1_kazalo.pdf
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/908
Slika

Historični seminar 7 (2009)

Znanstvena monografija Historični seminar 7 nadaljuje tradicijo objavljanja novih humanističnih in družboslovnih dognanj domačih in tujih avtorjev, ki so bila predstavljena v obliki predavanj na Historičnem seminarju ZRC SAZU.

Sedma knjiga vsebuje pet izvirnih znanstvenih člankov, ki so jih prispevali trije slovenski avtorji ter dva avtorja iz Združenih držav Amerike in Mehike. Čeprav se ti prispevki na prvi pogled kažejo kot nekakšen mozaik povsem nepovezanih barv in oblik, se vendarle sestavljajo v novo, posebno zgodbo Historičnega seminarja, ki se časovno in geografsko razgleduje na vse strani. Zgodba se začenja z zgodovinskim člankom Andreja Nareda, v kateri sta obravnavana nastanek in razvoj deželnega stanu prelatov na Kranjskem v poznem srednjem veku. V obdobju srednjega veka je nastal tudi še danes živeči habsburški Red zlatega runa, katerega vlogo v aktualnem svetu raziskuje Glen Covert. V povsem drugačen sodobni svet se ozira članek Lize Debevec, ki obravnava vsakdanjo družabnost med mladimi moškimi in njihov odnos do islama v Bobo Dioulassuju (Burkina Faso). Nato zgodba zavije na čisto drug konec sveta, v Argentino. Aída Nadi Gambetta Chuk v svojem prispevku obravnava znamenito argentinsko pisateljico (tudi slovenskih korenin) Vlady Kociancich in predstavi osnovno misel njenih romanov in črtic: dvojnost identitete, ki je življenjska in literarna. Na poseben način se življenje in literatura srečujeta tudi v prispevku Francke Premk, ki osvetljuje italijansko-slovenske kulturne stike v 16. stoletju, razlaga Trubarjev psevdonim Philopatridus Ilyricus in idejno okolje nastanka Cerkovne ordninge iz leta 1564.

Editor(s): Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Content: 3_Kazalo_HS7.pdf
Slika

Historični seminar 6 (2008)

Knjiga, ki je izšla tudi v elektronski obliki, vsebuje izbrana, predelana, razširjena in z opombami ter pojasnili opremljena besedila, ki so bila v prvotni obliki predstavljena v okviru vabljenih predavanj Historičnega seminarja ZRC SAZU v letih 2006 in 2007.

Aktualnost Historičnega seminarja 6 je v njegovi interdisciplinarnosti ter v tem, da v svojih prispevkih osvetljuje žariščne točke, od koder prihajamo, da bi tako lahko zaslutili smer, v katero se podajamo. Tako si ob enem od prispevkov lahko zamislimo vzporednice med ukrepi družbe srednjeveškega Dubrovnika ob epidemiji kuge in našo družbo. Pri drugem se lahko vprašamo, v čem smo dediči srednjeveškega pojmovanja ljubezni in poroke. Kako je bil s slovenskim prostorom povezan ustvarjalec Božanske komedije, pesnik Dante Alighieri? In kakšno potomstvo (pa ne samo duhovno) je zapustil naš polihistor Janez Vajkard Valvasor? … O drugačnih, a nič manj zanimivih povezavah lahko beremo v prispevku o Gladičevem politično obarvanem galiciniju. 20. stoletju in njegovima velikima vojnama se posvečata dva prispevka. Prvi nas seznani z odnosom Anglikanske cerkve do dogajanja v prvi svetovni vojni, drugi pa razkriva presenetljive podobnosti in razlike med programi slovenskih političnih struj v času druge svetovne vojne. Ob takih pogledih na zgodovino se kažejo še drugi – ekozgodovina, predstavljena v enem od prispevkov, poskuša dogajanje v preteklosti in njegove vplive na sedanjost prikazati z zornega kota okolja. Za posameznika pa je vendarle najpomembnejša njegova lastna, osebna zgodovina, s katero se ukvarja na koncu publikacije predstavljena biografska metoda.

Editor(s): Katarina Keber in Katarina Šter
Content: HS6-Kazalo.pdf
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/731
Slika

Historični seminar 5 (2006)

The volume brings a wide selection of articles based on the presented lectures, ranging from the fields of historical anthropology, ethnology, musicology, and cultural and political history. Slovenian and other prominent scholars present their recent, innovative and important research findings and achievements. In many cases they offer new perspectives and present new approaches of contemporary scientific research in humanities and related fields.
With the fifth volume of the selected lectures the printed version of the series comes to an end, to be replaced by a more widely accessible free electronic version.

Editor(s): Vojislav Likar, Petra Svoljšak in Peter Weiss
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/588
Slika

Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century (2006)

The volume contains a selection of pluridisciplinary scholarly articles concerned with a comparative examination of themes which constitute common Mediterranean cultural heritage. They were for the most part presented at the international scientific meeting organised by the Historical Seminar in October 2004. Thirteen articles published here cover the period from the times of Ancient Greece, when the so called Mediterranean myths were born, to the 18th century, when these myths were largely used in literature and arts. The interests of the majority of authors converge on the common mythological subjects, especially those connected to the myth of the Argonauts and the legendary voyages of the ship Argo carrying many of the world-wide known Greek heroes. It is not by chance, that the myth of the Argonauts was chosen for a kind of a fil rouge of the present volume, as it is also closely connected with the local history of some of the Slovenian towns, such as Ljubljana (Emona) and Vrhnika (Nauportus), according to the 18th century historians founded by Jason and his Argonauts. The articles are organised thematically as well as chronologically. The introductory contribution and the two concluding articles are directly concerned with the presence of the Myth of the Argonauts with the cultural heritage of today’s Slovenia. They contain also some new interpretations and discussions of yet unknown documents that will enlarge the knowledge of Slovenian and international scholars in the field.
The texts are in English, German and Italian languages with summaries in Slovenian.

Editor(s): Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos in Michael Talbot
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/392
Slika

Historični seminar 4

The volume includes articles that were, in the form of lectures, presented between 2000 and 2003. The selected texts are classified into thematic groups according to the subjects they cover: from the socio-historical themes, linguistics, aesthetics, to music. It embraces closeness and remoteness – geographically and historically – and any kind of social and cultural relations in which we live, through which we are shaped, and about which we can think and read in this issue of the journal.

Editor(s): Metoda Kokole, Vojislav Likar in Peter Weiss
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/240
Slika

Historični seminar 3

The volume is focused mainly on specific chapters from cultural and historical sciences, which are directly applicable to Slovenian ethnic area. There is for example a contribution on the Counts of Celje, an article on the recent findings on the worthy noble family of Auersperg from Turjak, a relation on the founding documents of Benedictine monastery in Gornji Grad, presentation of the travel diaries by Benedikt Kuripečič, etc. Within the volume you can read also articles on certain aspects of Slovenian emigration, and in addition, it contains articles from the fields of literary sciences and musicology, rounded up by an article on the famous Danish storyteller Hans Christian Andersen.

Editor(s): Metoda Kokole, Vojislav Likar in Peter Weiss
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/239
Slika

Historični seminar 2 – GLASOVI

On the fifth anniversary of the series of Historical Seminar, came out the second published volume. It contains selected lectures with a wide spectrum of – sometimes unjustly overlooked – themes and original viewpoints. Lectures that were exposed to the public through Pot na grmado (The way to the stake), were enriched with opinions and comments of other experts and the public, and in this issue they are offered in the form of articles – clear voices speaking about south Slavic myths, the potatoes, ideologies and personal life, Christmas trees, witch’s Sabbath, Baroque music and the newly found world’s oldest bone whistle. The sound of Voices (=Glasovi) in these articles strongly affirms the fact that all these subjects call for scientific interpretation.

Editor(s): Oto Luthar in Vojislav Likar
ZRC Publishing: http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/497
Slika

Historični seminar 1 – Pot na grmado

Historical Seminar was born from a desire for professional debates.
Historical Seminar tries to break the solitude of writing professional debates.
Historical Seminar is one little step above “utopia”.
Historical Seminar was at the time of publishing its first journal two years old.
The publication Historični seminar was born from the utopian “way to the stake”, from which it saved articles of fourteen Slovenian and foreign scholars, lecturers at the Historical Seminar: historians, ethnologists and sociologists, thus saving them from falling into oblivion. The authors presented various issues: from women and witches to the history of Slovenian lands, from holy wars to microhistory stories … A positively different reading.

Editor(s): Oto Luthar in Vojislav Likar