Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

e-Publications

Slika

Historični seminar 14 (2021)

 Acrobat Reader dokumentHS 14 (kazalo)
          HS 14 (celotna publikacija)
          HS 14 (posamezni prispevki)
          
HS 14 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS, d.o.o.
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS14.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-05-0544-0

Slika

Historični seminar 13 (2018)

Acrobat Reader dokumentHS 13 (kazalo)
          HS 13 (celotna publikacija)
          HS 13 (posamezni prispevki)
          
HS 13 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila*
DEKS, d.o.o.
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS13.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-05-0094-0


*razen članka M. Plavšić

Slika

Historični seminar 12 (2016)

Acrobat Reader dokumentHS 12 (kazalo)
          HS 12 (celotna publikacija)
          HS 12 (posamezni prispevki)
          
HS 12 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
Mitja Trojar
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC, ZRC SAZU
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS12.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-901-5

Slika

Historični seminar 11 (2014)

 Acrobat Reader dokumentHS 11 (kazalo)
          HS 11 (celotna publikacija)
          HS 11 (posamezni prispevki)
          
HS 11 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredila
Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
Mitja Trojar
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS11.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-682-3

Slika

Historični seminar 10 (2012)

Acrobat Reader dokumentHS 10 (kazalo)
          HS 10 (celotna publikacija)
          HS 10 (posamezni prispevki)
          
HS 10 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredila
Katarina Šter

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS d.o.o.
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS10.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-401-6

Slika

Historični seminar 9 (2011)

 Acrobat Reader dokumentHS 9 (content)
          HS 9 (complete publication)
          HS 9 (articles)
         
HS 9 (colofon)

Editorial Board
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Editors
Katarina Šter, Mojca Žagar Karer

Lecturers
DEKS, d.o.o.

Design
Milojka Žalik Huzjan
DTP
Brane Vidmar

Publisher
Založba ZRC, ZRC SAZU
For
Oto Luthar
Chief editor
Vojislav Likar

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-300-6

Slika

Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century

Edited by
Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael Talbot

Založba ZRC 2010
Design
Milojka Žalik Huzjan
Publisher
Založba ZRC
Represented by
Oto Luthar
Editor-in-Chief
Vojislav Likar
ISBN 978-961-254-178-1 (electronic edition / elektronska izdaja)
ISBN 961-6568-04-3 (original printed edition / prvotna tiskana izdaja)

Slika

 Acrobat Reader dokumentHS 8 (content)
          HS 8 (complete publication)
          HS 8 (articles)

Editorial Board
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

This scientific publication is reviewed.

Editors
Katarina Keber and Luka Vidmar

Lecturers
DEKS, Luka Vidmar, Nada Grošelj
Design
Milojka Žalik Huzjan

DTP
Brane Vidmar

Publisher
Založba ZRC, ZRC SAZU
For
Oto Luthar

Chief editor
Vojislav Likar

ISBN (e-publication): 978-961-254-216-0
ISBN (book): 978-961-254-215-3

Slika

Historični seminar 7 (2009)

 Acrobat Reader dokumentHS 7 (content)
          HS 7 (complete publication)
          HS 7 (articles)

Editorial Board
Katarina Keber, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer

This scientific publication is reviewed.

Editors
Katarina Keber and Mojca Žagar Karer

Lecturers
Mojca Žagar Karer, Katarina Šter, Luka Vidmar
Design
Milojka Žalik Huzjan

DTP
Brane Vidmar

Publisher
Založba ZRC, ZRC SAZU
For
Oto Luthar

Chief editor
Vojislav Likar

ISBN (e-publication): 978-961-254-216-0
ISBN (book): 978-961-254-215-3


Slika

Historični seminar 6 (2008)

 Acrobat Reader dokumentHS 6 (content)
          HS 6 (complete publication)
          HS 6 (articles)

Editorial Board
Katarina Keber, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer

This scientific publication is reviewed.

Editors
Katarina Keber and Katarina Šter

Lecturers
Mojca Žagar Karer and Helena Dobrovoljc
Design
Milojka Žalik Huzjan

DTP
Brane Vidmar

Publisher
Založba ZRC, ZRC SAZU
For
Oto Luthar

Chief editor
Vojislav Likar

ISBN (e-publication): 978-961-254-216-0
ISBN (book): 978-961-254-215-3


Extra!

Acrobat Reader dokumentFrans Brouwer: How a small country can be big: Artistic and economic aspects of promoting Slovenian cultural heritage