Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

E-publikacije

Slika

Historični seminar 14 (2021)

 Acrobat Reader dokumentHS 14 (kazalo)
          HS 14 (celotna publikacija)
          HS 14 (posamezni prispevki)
         
HS 14 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS, d.o.o.
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS14.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-05-0544-0

Slika

Historični seminar 13 (2018)

 Acrobat Reader dokumentHS 13 (kazalo)
          HS 13 (celotna publikacija)
          HS 13 (posamezni prispevki)
         
HS 13 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila*
DEKS, d.o.o.
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS13.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-05-0094-0


*razen članka M. Plavšić

Slika

Historični seminar 12 (2016)

 Acrobat Reader dokumentHS 12 (kazalo)
          HS 12 (celotna publikacija)
          HS 12 (posamezni prispevki)
         
HS 12 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
Mitja Trojar
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založil
Založba ZRC, ZRC SAZU
Za založnika
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS12.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-901-5

Slika

Historični seminar 11 (2014)

 Acrobat Reader dokumentHS 11 (kazalo)
          HS 11 (celotna publikacija)
          HS 11 (posamezni prispevki)
         
HS 11 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredila
Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
Mitja Trojar
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS11.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-682-3

Slika

Historični seminar 10 (2012)

 Acrobat Reader dokumentHS 10 (kazalo)
          HS 10 (celotna publikacija)
          HS 10 (posamezni prispevki)
         
HS 10 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredila
Katarina Šter

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS d.o.o.
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Aleš Pogačnik

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS10.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-401-6

Slika

Historični seminar 9 (2011)

 Acrobat Reader dokumentHS 9 (kazalo)
          HS 9 (celotna publikacija)
          HS 9 (posamezni prispevki)
         
HS 9 (kolofon)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Katarina Šter, Mojca Žagar Karer
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS d.o.o.
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar

Monografija je v elektronski obliki dostopna na
http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/HS9.pdf

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-300-6

Slika

Mediteranski miti od antike do 18. stoletja

Uredili
Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael Talbot
 
Založba ZRC 2010
 
Oblikovanje
Milojka Žalik Huzjan
 
Založba
Založba ZRC
Zanjo
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar
 

ISBN 978-961-254-178-1 (elektronska izdaja)
ISBN 961-6568-04-3 (prvotna tiskana izdaja)

Naprej ...

Slika

Historični seminar 8 (2010)

 Acrobat Reader dokumentHS 8 (kazalo)
          HS 8 (celotna publikacija)
          HS 8 (posamezni prispevki)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredila
Katarina Keber in Luka Vidmar

Jezikovni pregled slovenskih delov besedila
Luka Vidmar
Prevod in jezikovni pregled angleških delov besedila
DEKS, Luka Vidmar, Nada Grošelj
Oblikovalska zasnova
Milojka Žalik Huzjan
Oblikovanje in prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-216-0
ISBN tiskane izdaje: 978-961-254-215-3

Slika

Historični seminar 7 (2009)

 Acrobat Reader dokumentHS 7 (kazalo)
          HS 7 (celotna publikacija)
          HS 7 (posamezni prispevki)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Šter in Mojca Žagar Karer

Jezikovni pregled
Mojca Žagar Karer, Katarina Šter, Luka Vidmar
Oblikovanje
Milojka Žalik Huzjan
Prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar

ISBN elektronske izdaje: 978-961-254-139-2
ISBN tiskane izdaje: 978-961-254-140-8

Slika

Historični seminar 6 (2008)

 Acrobat Reader dokumentHS 6 (kazalo)
          HS 6 (celotna publikacija)
          HS 6 (posamezni prispevki)

Uredniški odbor
Katarina Keber, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Katarina Keber in Katarina Šter

Jezikovni pregled
Mojca Žagar Karer in Helena Dobrovoljc
Oblikovanje
Milojka Žalik Huzjan
Prelom
Brane Vidmar

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar

Slika

Historični seminar 4 (2001-2003)

 Acrobat Reader dokumentHS 4 (kazalo)
          HS 4 (celotna publikacija)
          HS 4 (posamezni prispevki)

Uredniški odbor
Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss

Znanstvena monografija je recenzirana.

Uredili
Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss

Jezikovni pregled
Peter Weiss
Oblikovanje
Milojka Žalik Huzjan
Prelom
Iztok Sajko

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanj
Oto Luthar
Glavni urednik
Vojislav Likar

ISBN 961-6358-84-7

Objava zanimivega predavanja (21. 11. 2007)

(Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU)

Pogledi znanega nizozemskega glasbenika in znanstvenika na ekonomske potenciale trženja slovenske kulturne dediščine.