Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Uredniška politika

V tiskanih in spletnih publikacijah Historičnega seminarja so v obliki člankov objavljena najboljša predavanja Historičnega seminarja v posameznih obdobjih. Prispevki domačih in tujih avtorjev prinašajo nova in izvirna raziskovalna dognanja predvsem s področja humanistike in družboslovja. Članki so objavljeni v slovenščini, angleščini, francoščini, nemščini ali hrvaščini. So recenzirani ter opremljeni s povzetki v slovenskem (članki v tujih jezikih) ali angleškem jeziku (članki v slovenskem jeziku).