Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

E-publikacije -- posamezni prispevki

HS 14 -  Uvodnik

HS 14 -  Simon Malmenvall: Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe

HS 14 -  Celeste McNamara: Schism in the Stato da mar - The Bishop of Padua and Missions in Southeastern Europe

HS 14 -  Monika Deželak Trojar: Schönleben’s German and Latin Lenten Sermons

HS 14 -  Aleš Maver: The Long Slovenian Escape From Ecclesiastical Latin

HS 14 -  Cirila Toplak: Nature Worshippers of Western Slovenia

HS 14 -  Tomaž Ivešić: The Yugoslav Socialist Public Sphere and the “Yugoslav” National Category in the Census of 1971

HS 14 -  Aleksandar Takovski: From Epic to Memic - Balkan National Heroes and Villains across Time, Space, and Genres

HS 13 -  Uvodnik

HS 13 -  Introduction

HS 13 -  Johannes Seidl: Zu einigen personengeschichtlichen Projekten zur Erforschung der Universität Wien im Spätmittelalter - Ihre Bedeutung für die Geistesgeschichte Sloweniens

HS 13 -  Bojan Godeša: Spremembe v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu berlinskega zidu

HS 13 -  Verena Perko: Palmira, ljubezen moja

HS 13 -  Primož Gašperič: Stari zemljevidi ozemlja Slovenije

HS 13 -  Marlena Plavšić: Mental Health and Mental Illnesses from a Historical Perspective

HS 13 -  Urška Bratož: »Delavcu ne ostane druzega, nego, da sam premisli, kako bi se preskrbel tudi v slučaju bolezni …« O delavcih, obrtnikih in podpornem društvu v Kopru

HS 13 -  Erwin Köstler in Andrej Leben: Metodološki pogledi na nadregionalni interakcijski prostor sodobne koroške slovenske literature v Avstriji

HS 13 -  Drago Kunej: Gramofonske plošče - vez med ljudskim in komercialnim

HS 13 - Kornelia Ehrlich: Creative City Ljubljana? A Cultural-Anthropological Approach to “Making” a Creative City

HS 12 - Uvodnik

HS 12 - Introduction

HS 12 - Jure Volčjak: Preurejanje škofijskih meja na Kranjskem sredi 18. stoletja:Predlog združitve goriške nadškofije in ljubljanske škofije iz leta 1758

HS 12 - Lilijana Žnidaršič Golec: Župljani Iga proti župnijski duhovščini v letu 1782: Upor proti nujnim reformam ali proti »novi veri«?

HS 12 - Irena Selišnik: Vstop množic v polje političnega na prelomu 20. stoletja na Slovenskem

HS 12 - Gentiana Kera: Household Structure in Urban Albania: The Case of Interwar Tirana

HS 12 - Mojca Žagar Karer: Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije

HS 12 - Anja Benko: Slovensko narečno slovaropisje: razvoj, stanje in prihodnost

HS 12 - Silvo Torkar: Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov

HS 11 - Uvodnik

HS 11 - Introduction

HS 11 - Aneta Markuszewska: Music in the service of politics: The Iphigenia operas written for Maria Casimira Sobieska as a case study

HS 11 - Mojca Kovačič: Stari in novi pristopi v ljudski glasbi – meje in svoboda v glasbenem ustvarjanju

HS 11 - Géza Pálffy: Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien-Slawonien im 16. Jahrhundert

HS 11 - Arno Strohmeyer: Teatralnost medkulturnega miru: Damian Hugo von Virmont kot cesarski veleposlanik pri Visoki porti (1719/20)

HS 11 - Raymond Miller: Pre-Romantic/Post-Classical: Jernej Kopitar’s Thought in the European Context

HS 11 - Andrej Stopar: Primer sodobne politične mitologije: Josif Stalin

HS 11 - Jure Zupan: Čemu slovenski pomenski slovar v dobi računalnikov?

HS 10 - Predgovor

HS 10 - Introduction

HS 10 - Karla Oder: Mati fabrika – Železarna Ravne

HS 10 - Aleksander Lorenčič: Dvajset let »kapitalizma s človeškim obrazom« in odločitve za lastni gospodarski razvoj

HS 10 - Enriketa Papa-Pandelejmoni: Doing politics in Albania during the Second World War The case of Mustafa Merlika Kruja’s fascist collaboration

HS 10 - Špela Ledinek Lozej: Kaminska kuhinja v Vipavski dolini

HS 10 - Metoda Kemperl: Zidarski mojster Franc Grein st. in sakralna arhitektura na Celjskem v prvi polovici 19. stoletja

HS 10 - Patrizia Farinelli: Dire il doppio e l’indecidibile Rivisitazioni del fantastico nella prosa italiana del ‘900 e il caso Tabucchi

HS 10 - Jernej Habjan: Analiza svetovnih-sistemov in »črna škatla« literarne zgodovine Primer Sherlocka Holmesa

HS 10 - Mija Michelizza: Splet z jezikovnega in jezikoslovnega vidika

HS 10 - Barbara Dolenc in Tatjana Novak: Kako pomagati osebam z bipolarno motnjo razpoloženja Od pravilne diagnoze do boljše kakovosti življenja

HS 9 - Uvodnik

HS 9 - Introduction

HS 9 - Dejan Zadravec: Plemstvo v župnijskih matičnih knjigah na območju med Savo, Sotlo in Savinjo do leta 1770

HS 9 - Mojca Horvat: Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru

HS 9 - Daša Koprivec: Podoba aleksandrinke dojilje

HS 9 - Gašper Cerkovnik: Produkcija in vpliv lesoreznih knjižnih ilustracij iz kroga Albrechta Dürerja

HS 9 - Katarina Šter: Gregorijanski koral in njegova izvedba: zapis in zven responzorija Egredietur virga v srednjeveških žičkih antifonarjih

HS 9 - Alexis Bennett: The Ghost of Early Music in Walton’s Hamlet

HS 9 - Miha Seručnik: Accessove podatkovne zbirkekot zgodovinarjevo orodje

HS 8 - Predgovor

HS 8 - Foreword

HS 8 - Gregor Pobežin: Prostor in čas pri Polibiju: Nekaj opažanj o časovno-prostorskih razmerjih ob branju odlomka o »vojni brez premirja« (Pol. 1.66–1.88)

HS 8 - Matej Hriberšek: Drobci o Pliniju (Crusta Pliniana)

HS 8 - Bernard Bourdin: La doctrine du droit divin des rois et des deux royaumes de Jacques VI d’Écosse - Ier d’Angleterre au service de la légitimité du pouvoir royal

HS 8 - Janja Žitnik Serafin: Nove potrditve starih pogledov: Louis Adamič

HS 8 - Hubert Bergmann: Slovensko v Slovarju bavarskih narečij v Avstriji (WBÖ) in v njegovem arhivu

HS 8 - Armanda Hysa: Ethnography in Communist Albania: Nationalist Discourse and Relations with History

HS 8 - Matej Accetto: Sodstvo in medetnični odnosi v nekdanji Jugoslaviji

HS 8 - Carool Kersten: Against the Grain: Rethinking Islam in an Inhospitable World

HS 7 - Uvodnik

HS 7 - Editorial

HS 7 - Andrej Nared: Začetki kranjskega prelatskega stanu

HS 7 - Glen Covert: The Habsburg Most Illustrious Order of the Golden Fleece: Its potential relevance on modern culture in the European Union

HS 7 - Liza Debevec: Islam in vsakdanje življenje mladih moških v urbanem Burkina Fasu

HS 7 - Aída Nadi Gambetta Chuk: Vlady Kociancich in umišljena domišljija

HS 7 - Francka Premk: Po sledeh še malo znanega Trubarja

HS 6 - Mojca Kovačič: Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku

HS 6 - Neva Makuc: Kaj imata skupnega Dante Alighieri in slovensko ozemlje?

HS 6 - Gordan Ravančić: Direktni učinci Crne smrti u Dubrovniku 1348. godine

HS 6 - Boris Golec: Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

HS 6 - Pavlina Bobič: »Bog na naši strani«: Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna

HS 6 - Bojan Godeša: Dileme glede državnopravnega položaja Slovenije med drugo svetovno vojno

HS 6 - Annamaria Lesigang-Bruckmüller: Še nekaj o Gladičevem galiciniju

HS 6 - Hrvoje Petrić: Što je povijest okoliša?

HS 6 - Prue Chamberlayne: Comparing cases and policy relevance: squeezing the juice from biographical methods

HS 4 - Predgovor

HS 4 - Marjan Drnovšek: Izseljevanje je rakrana na telesu našega naroda

HS 4 - Irena Šumi: Kanalska dolina: Identitetne politike med slovensko govorečimi v Italiji

HS 4 - Šaćir Filandra: Bosna – zloupotreba historije

HS 4 - Josip Vrandečić: Islam in Dalmatia

HS 4 - Karin Kneissl: “East is East. West is West”: From misconceptions to open conlict

HS 4 - Miran Špelič OFM: Vidiki uboštva v zgodnjem meništvu

HS 4 - Josip Lisac: Kajkavsko narječje i njegova proučavanja (s posebnim obzirom na rad Jakoba Riglera)

HS 4 - Wolfgang Viereck: Der Atlas Linguarum Europae und seine Einsichten in die Kulturgeschichte Europas

HS 4 - Lars-Olof Ahlberg: The Invention of Modern Aesthetics: From Leibniz to Kant

HS 4 - Eva Zollner: From Handel’s Death to the Handel Commemoration: The Lenten Oratorio Series at the London Theatres from 1760 to 1784

HS 4 - Dorothea Schroder: Introducing Benjamin Britten: Some Remarks on his Operas

HS 4 - Zgodovina Slovenske ljudske stranke

HS 4 - Andrej Rahten: Predgovor k tematskemu sklopu o zgodovini Slovenske ljudske stranke

HS 4 - Walter Lukan: Zgodovinopisje o Slovenski ljudski stranki: za obdobje od začetkov leta 1890 do konca Kraljevine Jugoslavije leta 1941

HS 4 - Andrej Rahten: Slovenska ljudska stranka v parlamentarnem življenju avstro-ogrske in jugoslovanske monarhije

HS 4 - Igor Grdina: Od petstotih farovžev do oseminsedemdesetih odstotkov

HS 4 - Primož Kočar: Menjava na stražarskem mestu ali »Visoćanstvo, nije ovde u pitanju šta će reći ili raditi Korošec«

HS 4 - Janez Arnež: Slovenska ljudska stranka 1941–1990