Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Napovednik

2018 / 2019

4. oktober 2018 - dr. Cirila Toplak
(Fakulteta za družbene vede UL): Posoško naravoverstvo: znanstvenoraziskovalna dognanja in izzivi


29. november 2018 - dr. Ferdinand Šerbelj: Martin Johann Kremser - Schmidt v poznobaročnem slikarstvu na Slovenskem


4. december 2018 - dr. Vittorio S. Tomelleri (Univerza v Macerati): Med tekstno kritiko in historično lingvistiko: primer starocerkvenoslovanske oblike rovanije


31. januar 2019 - dr. Miha Kosi (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa): Križarji


6. junij 2019 - dr. Laura Lee Downs
(European University Institute, Firence): Socialna politika evropskih mejnih regij: primer severovzhodnega Jadrana