Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Napovednik

2018 / 2019

4. oktober 2018 - dr. Cirila Toplak
(Fakulteta za družbene vede UL): Posoško naravoverstvo: znanstvenoraziskovalna dognanja in izzivi


29. november 2018 - dr. Ferdinand Šerbelj: Martin Johann Kremser - Schmidt v poznobaročnem slikarstvu na Slovenskem


4. december 2018 - dr. Vittorio S. Tomelleri (Univerza v Macerati): Med tekstno kritiko in historično lingvistiko: primer starocerkvenoslovanske oblike rovanije


31. januar 2019 - dr. Miha Kosi (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa): Križarji  PREDAVANJE JE ODPOVEDANO!


28. februar 2019 - dr. Gregor Antoličič (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa): Pozabljeno avstro-ogrsko poveljstvo v I. svetovni vojni


15. marec 2019 - dr. James Krapfl (McGill University, Montreal): Prevrati v letu 1918 v državah naslednicah Avstro-Ogrske: primerjava spomina in pozabe leta 2018


11. april 2019 - dr. Meta Remec (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana): Od greha in zločina do svobodne izbire: samomor kot socialno-zgodovinski fenomen na Slovenskem v 19. in 20. stoletju


8. maj 2019 - Nikola Baković, MA (Univerza Justus Liebig, Giessen): Od Vardara pa do Triglava. Politična romanja in tvorba nacionalnih območij v drugi Jugoslaviji


15. maj 2019 - mag. Brigitte Entner (Univerza v Celovcu): Med spominjanjem in pozabo: razmišljanja o obravnavi odporniške preteklosti v lokalnem prostoru na primeru koroške občine Sele (Zell)


30. maj 2019 - dr. Tomaž Lazar (Narodni muzej Slovenije): Bojni načrt iz zapuščine Krištofa Ravbarja: vzhodnoalpska strategija v času beneške vojne (1508-1516)


3. junij 2019 - dr. Pieter Judson (European University Institute, Firence): Iz imperija v imperije: kontinuitete in diskontinuitete v letu 1918


14. junij 2019 - John P. Enyeart (Bucknell University, ZDA): Od fatalistov do revolucionarjev: kmečke zgodbe Luisa Adamiča in iskanje demokracije v 20. stoletju