Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Aktualno

Aktualno vabilo
Prijava za prejemanje vabil HS

Prijavite se, če želite prejemati vabila HS.

 

Historični seminar ZRC SAZU

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je mednarodni multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor. Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih, področjih znanstvenega raziskovanja.

Apolon z Muzo (Frančišek Karel Remb)

Predavanja so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.

Z namenom približati najbolj odmevne in aktualne raziskovalne dosežke in dognanja širši strokovni javnosti izhaja od leta 1994 serijska publikacija, ki prinaša izbrana in za objavo prirejena besedila predavanj v obliki monografij s članki različnih avtorjev. Doslej je izšlo dvanajst znanstvenih monografij  Historičnega seminarja v knjižni obliki, od leta 2008 pa Historični seminar izhaja tudi v brezplačno dostopni elektronski obliki.


Kontakt:
Historični seminar
ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana

e-naslov: hs@zrc-sazu.si